Schrijf je naam in de Hollandse Luchten!

Schrijf je naam in de Hollandse Luchten!

Wil je dit project van binnenuit meemaken en zo ‘meebouwen’ aan de Hollandse Luchten? En daarmee ook wat meer culturele reuring veroorzaken in Overstad?
Stort dan je bijdrage van minimaal 25,- op rek. 390 51 45 78 t.n.v. UNIT1 o.v.v. Hollandse Luchten én je mailadres.
Je ontvangt dan t.z.t. een uitnodiging voor een kijkje achter de schermen, een hapje en een drankje en een ontmoeting met de uitvoerders. En als je daar prijs op stelt schrijven we je naam in de Hollandse Luchten!

* verdere verspreiding van deze nwsbrf wordt erg op prijs gesteld