BELANGRIJKE INFO VOORSTELLING OverBruggen

Beste medereiziger,

  • English below –

Wat leuk dat je met ons komt OverBruggen!

Lees onderstaande informatie goed door en zorg dat je je mobiele telefoon met koptelefoon paraat hebt voor de voorstelling.

Opstap- en eindpunt
Deze voorstelling neemt je op een rondvaartboot mee op een audiotour, waarna we naar HAL 25 wandelen voor de slotscène. Vergeet niet je op het weer te kleden.

Opstappen boot: om 19.15 uur op het brughoofd met het standbeeld Mythische Vogel, nabij Oudegracht 70.

Vertrek boot:

19.30 uur. Zorg dat je aan boord bent.
Einde voorstelling:

21.00 uur in HAL 25, Pettemerstraat 15.

Parkeren:

LET OP: Er is geen parkeerplaats voor auto’s of fietsen bij het opstappunt. Neem dus voldoende tijd om naar het opstappunt van de boot te lopen.
Kom je met de fiets, zet deze dan op een daarvoor geschikte plaats, of bij het eindpunt HAL 25.
Kom je met de auto, dan kun je deze kwijt bij een van de parkeergarages in de binnenstad. Of: bij het eindpunt van de voorstellingsroute bij HAL 25 is een groot parkeerterrein, dagkaart kost ca. €3,50 (van daar loop je in ongeveer 20 minuten naar het opstartpunt bij Oudegracht 70).

Neem je mobieltje, audiotracks en koptelefoons mee!
Om de audiotour te beleven, heb je je eigen mobiele telefoon en koptelefoon nodig.
Download de tracks van tevoren, zodat je tijdens de voorstelling je telefoon op ‘stil’ of op vliegtuigstand kunt zetten. Dan kunnen jij en je mede-reizigers de geluidsbelevenis optimaal ervaren. Je vindt de downloads hier: https://lonnekevanheugten.com/tracks/

Wie reist er met je mee? Stuur deze informatie vooral door naar jouw mede-reizigers, zodat iedereen op de hoogte is.

Een mooie er-varing gewenst!

OverBruggen

PS. Tijdens het afspelen van de tracks op je telefoon, kun je best een foto maken als je daar je mede-passagiers niet mee stoort, maar geen video (dan mis je audio). Als je na afloop een leuke foto plaatst op social media, tag ons dan met #overbruggenalkmaar of mail ons je ervaring of vragen op overbruggen1@gmail.com


IMPORTANT INFO OverBruggen

Dear Fellow Traveler,

How nice that you are OverBruggen / Bridging with us. Read the information below carefully! And don’t forget to bring your charged mobile phone and headphones.

Boarding and endpoint
This performance first takes you on an audiotour on a boat, and then we walk to HAL 25 for the final scene. Don’t forget your mobile phone with your headphones. And dress for the weather.

Boarding the boat:

at 7.15 pm on the bridgehead with the statue Mythische Vogel (mythical bird), near Oudegracht 70, Alkmaar.
Departure boat:

7.30 pm. Make sure you are on board!
End of performance:

21.00 in HAL 25, Pettemerstraat 15.

Parking
PLEASE NOTE: There is no parking space for cars or bicycles at the boarding point. So take enough time to walk to the boarding point.
If you come by bike, stall it at a designated place in the city or at the end point, HAL 25.
If you come by car, you can leave it at one of the parking garages in the city center. Or: there is a large car park at the end of the performance route at HAL25, a day ticket costs approx. €3.50 (from there you can walk to the starting point at Oudegracht 70 in about 20 minutes).

Bring your cell phone, headphones and audio tracks!

To experience the audio tour, you need your own mobile phone and headphones.
Download the tracks in advance, so that you can put your phone on ‘silent’ or airplane mode during the performance. Then you and your fellow travelers can optimally experience the immersive sound experience. You can find the downloads here: https://lonnekevanheugten.com/tracks/

Who is traveling with you? Please forward this information to your fellow travelers so that everyone is up to date.

Have a wonderful journey!

OVERBRUGGEN / BRIDGING

PS. While playing the tracks on your phone, it’s fine to take a photo if you don’t disturb your fellow passengers, but not a video (then you’ll miss audio). If you post a nice photo on social media afterwards, tag us with #overbruggenalkmaar or email us your experience at overbruggen1@gmail.com

/