Mobiele bomen bij de hal

Snelle actie HAL25, gemeente Alkmaar en GPGroot

Door straatwerkzaamheden moesten er 3 bomen weg in Overstad. Na overleg met de gemeente hebben we besloten deze bomen asiel te verlenen op ons buitenterrein.
GPGroot stelde zgn. afzetcontainers beschikbaar en nu staan er 3 strakke bomen te pronken.