Ptches: Alkmaar Maakt het

Pitches

Voor wie?
Alkmaar Maakt het! is een subsidieregeling van gemeente Alkmaar waarmee we cultuurproductie en cultuurvernieuwing aanmoedigen.
De regeling staat open voor:
• alle kunstdisciplines;
• alle professionele makers.*


Makers hoeven niet woonachtig in Alkmaar te zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. Het ontwikkeltraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet wel (deels) in gemeente Alkmaar worden uitgevoerd.


Wat?
Een ontwikkelbijdrage van maximaal € 2000,- voor de ondersteuning van een
startend project. De subsidie kan worden ingezet voor bijvoorbeeld:
• de uitwerking van een idee/concept;
• het onderzoeken van de haalbaarheid
van een project;
• het uitwerken van je business case;
• het inschakelen van expertise op
het gebied van marketing/fondsenwerving/het schrijven van een
goed projectplan om je project
te laten slagen.

Meer informatie: Subsidie Alkmaar maakt het! – Gemeente Alkmaar