Iedere maand in het PEESHOW Theater: Hallywood 25! Met elke editie een nieuwe maker die de avond invult met een voorstelling of performance. Deze keer: Circus Andersom.

Circus Andersom: Rat van Voortuin

Een zinnenprikkelende mix van geannuleerde Circus Andersom-projecten op de fysieke as van eenzaamheid en intimiteit.

Tijden

De voorstelling is om 19:00 en 21:30 uur.

Over Circus Andersom

Ze verbinden en ontregelen, met kunstprojecten die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen. Circus Andersom schroomt niet te schuren omdat ze niet geloven in de vastgeroeste wegen van onze hokjesmaatschappij.

Circus Andersom is een onderzoeksbureau van autonome projectontwikkelaars. Ze bevragen zogenaamde vanzelfsprekendheden en onderzoeken hoe frustratie kan transformeren naar verwondering.

Ze werken vanuit het hart, met het hoofd in de wolken en de voeten op de grond.